Prawo nieruchomości
więcej niż pasja


Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi wszędzie tam gdzie prawo dotyka nieruchomości.
Ty nie musisz się martwić o nic więcej.

Umów się na spotkanie

Kancelaria

Naszym celem jest świadczenie usług w sposób, który pozwala najpełniej zrealizować potrzeby naszych klientów. Jako butikowa kancelaria specjalizujemy się w prawie nieruchomości i prawie korporacyjnym, a w razie potrzeby współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin. Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów rynku nieruchomości. W sposób komplementarny obsługujemy zamierzenia inwestycyjne i deweloperskie: od badania stanu prawnego i obsługi transakcyjnej, przez proces uzyskiwania finansowania (w tym private equity), realizację procesu inwestycyjnego (umowy z architektami, generalnymi wykonawcami, obsługa postępowań administracyjnych i sądowych), aż po komercjalizację inwestycji.

Maciej Górski

adwokat

założyciel kancelarii


Umów się na spotkaniePublikacje
English speaker
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
Aplikację Adwokacką odbył pod patronatem adw. Grażyny Ziembińskiej. Członek Komisji Rewizyjnej oraz Członek Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji przy ORA w Warszawie, współzałożyciel Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości. W latach 2011-2013 współpracował z Kliniką Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komentator prawa nieruchomości, w przeszłości był członkiem zespołu ekspertów do spraw analizy i oceny projektowanych zmian w przepisach systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz członkiem zespołu ekspertów przy parlamentarnym zespole ds. uregulowania kwestii własnościowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów i deweloperów.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu transakcyjnego oraz inwestycyjnego, w tym m.in. w zakresie analiz stanów prawnych nieruchomości, obsługi prawnej transakcji, jak również realizacji inwestycji budowlanych.

Czytaj więcej

Zespół


Obsługa przedsięwzięć
budowlanych i
inwestycyjnych


Wieloletnia praktyka skoncentrowana na prawie nieruchomości pozwala naszej kancelarii z powodzeniem spełniać oczekiwania wszyskich uczestników rynku prawa nieruchomości. Współpracujemy z inwestorami/deweloperami na każdym etapie realizacji inwestycji, od obsługi transakcyjnej, przez proces inwestycyjno-budowalny, aż po komercjalizację. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu struktur wspólnych przedsięwzięć, także z podmiotami sektora finansów publicznych.

Regulacja stanów prawnych


Tytuł prawny do nieruchomości nie zawsze jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Naszym Klientom pomagamy we wszelkich postępowaniach mających na celu jego uregulowanie, od zasiedzeń, uwłaszczeń, działów spadku, zniesienia współwłasności po zwroty wywłaszczonych nieruchomości.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


Grunt jest warty tyle, ile można na nim wybudować. Warto więc zadbać o kwestię zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia planu, a także jego zmiany lub unieważnienia. Świadczymy pomoc prawną w zakresie realizacji roszczeń w związku z niekorzystnymi zapisami planu, m.in. o wykup czy odszkodowanie.

Klient indywidualny


Nieruchomości to nie tylko biznes. To także nasz dom. Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości. Zarówno w sprawach o zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, ustanowienie służebności, rozgraniczenie, jak i w sprawach spadkowych, o dział spadku czy podział majątku wspólnego.

Naszym partnerem w najbardziej skomplikowanych sprawach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym jest kancelaria SUWAJ ZACHARIASZ Adwokacka Spółka Partnerska w ramach której praktykują: Igor Zachariasz - adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Robert Suwaj - adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej.

Instytut Badań nad Prawem Nieruchomości

IBPN to niezależna instytucja pozarządowa zajmująca się kompleksowo problematyką i statusem prawnym nieruchomości. Prawo nieruchomości funkcjonuje w obrębie wielu dziedzin i gałęzi prawa począwszy od prawa cywilnego przez prawo administracyjne i konstytucyjne po prawo karne.
Głównym celem Instytutu jest prowadzenie badań nad polskim i europejskim ustawodawstwem dotyczącym nieruchomości. Instytut stara się prowadzić procesy badawcze w oparciu o sprawy, których przedmiot oraz ranga i skala problemu prawnego, pozwala na formułowanie postulatów dotyczących konkretnych zmian w obszarze prawa nieruchomości.

Kontakt


ul. Mokotowska 57 lok. 4
00-542 Warszawa